HÌNH ẢNH KHOA

Hội thảo "Kế toán - Kiểm toán – Tài chính Việt Nam: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện"

19-04-2018

THÔNG BÁO

Về việc mời viết bài báo và tham dự Hội thảo khoa học quốc gia:

Kế toán - Kiểm toán – Tài chính Việt Nam: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện

Để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, giao lưu học thuật và chuyên môn theo chủ trương chung của Nhà trường, Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Kế toán - Kiểm toán - Tài chính Việt Nam: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện” tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh. Thông tin chi tiết của Hội thảo như sau:

I. MỤC TIÊU CỦA HỘI THẢO

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đã đặt ra nhu cầu hội nhập quốc tế về kế toán, kiểm toán, tài chính ở Việt Nam. Cùng với quá trình hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bắt đầu có những tác động nhất định đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực kế toán - kiểm toán - tài chính nói riêng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra yêu cầu nghiên cứu và đổi mới các chính sách về quản lý kinh tế cũng như các chính sách về tài chính, kế toán, kiểm toán tại Việt Nam.

Hội thảo "Kế toán - Kiểm toán - Tài chính Việt Nam: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện” nhằm mục đích trao đổi, cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn cũng như các giải pháp kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo khối ngành kinh tế, kế toán - kiểm toán - tài chính và các doanh nghiệp Việt Nam,… trong việc ban hành, vận dụng và đổi mới chính sách, chế độ và chiến lược phát triển cũng như đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế hội nhập quốc tế.

II. NỘI DUNG CỦA HỘI THẢO

Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính sau:

1. Lĩnh vực kế toán - kiểm toán

- Đổi mới phương pháp giảng dạy, mô hình kế toán ảo trong đào tạo;

- Hoàn thiện chế độ, chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam theo hướng hội nhập chuẩn mực quốc tế;

- Nâng cao chất lượng thông tin kế toán;

- Kế toán môi trường;

- Nâng cao chất lượng hành nghề kế toán, kiểm toán;

- Ứng dụng tin học trong kế toán, kiểm toán;

- Nhân lực kế toán, kiểm toán trong bối cảnh công nghiệp 4.0;

            - Nội dung, chỉ tiêu, công cụ và kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính.

            - …

2. Lĩnh vực tài chính:

- Cổ phần hoá và tái cấu trúc doanh nghiệp;

- Giá trị doanh nghiệp và các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp;

- Giải pháp tài chính phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập;

- Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tài chính - ngân hàng;

- Quản trị rủi ro trong các doanh nghiệp;

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp;

- Nội dung, chỉ tiêu, công cụ và kỹ thuật phân tích tài chính doanh nghiệp;

- Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

- Đổi mới phương thức đầu tư vốn nhà nước cho các doanh nghiệp;

- Chính sách thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

- Phát triển thị trường vốn và tài chính Việt Nam;

 - V.v…

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO

1. Thời gian: Dự kiến từ ngày 12 tháng 05 năm 2018

2.  Địa điểm: Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh

IV. BAN CHỦ TRÌ HỘI THẢO

1/ TS. Nguyễn Trọng Nghĩa           - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh

2/ PGS.TS. Đặng Văn Thanh         - Chủ tịch Trung ương Hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam

3/ GS.TS. Nguyễn Văn Công         - Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân

4/ PGS.TS. Ngô Trí Tuệ                  - Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương

5/ TS. Nguyễn Quốc Thắng            - Trưởng Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh

V. THỂ LỆ, THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI BÀI HỘI THẢO

1. Thể lệ gửi bài

- Bài viết được đánh máy, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.3, định dạng Word, sử dụng bảng mã Unicode, khổ giấy A4; lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải: 2cm;

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt; dung lượng bài viết: 3.000 đến 7.000 từ (không bao gồm danh mục tài liệu tham khảo).

-  Bài viết cần được kết cấu gồm các nội dung sau:

+ Tiêu đề bài viết;

+ Giới thiệu về tác giả: Tên tác giả, đồng tác giả, chức danh khoa học, đơn vị công tác, điện thoại, email;

+ Tóm tắt bài viết (không quá 250 từ), từ khóa (không quá 5 từ);

+ Nội dung bài viết: chia theo mục 1,2,3…;

+ Danh mục tài liệu tham khảo.

2. Các thời hạn chính

- Hạn cuối nộp bài: Ngày 10 tháng 04 năm 2018

- Trả lời về bài viết: Ngày 30 tháng 04 năm 2018

3. Địa chỉ gửi bài

- Địa chỉ nhận bài viết qua email: Thangketoan1973@gmail.com;

Bài viết được chấp nhận sẽ tiến hành biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ Ban thư ký Hội thảo:

TS. Nguyễn Quốc Thắng, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh.

ĐT: 0914869800; 0964666823; Email: Thangketoan1973@gmail.com;

Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ của quý cơ quan đăng ký tham dự và gửi bài để Hội thảo thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:                           

- Các nhà khoa học

- Các đơn vị trong trường

- Lưu: VT, Khoa KTKT

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

                                                                                                            

(Xem chi tiết thông báo và thể lệ đính kèm)


Các tin khác
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
   Địa chỉ: Khoa Tài chính - Kế toán - Lầu 3 Nhà C, số 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
   Điện thoại: 0838163318 (số nội bộ 113) - Email: faf.hufi@gmail.com - Website: http://faf.hufi.edu.vn/
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
Fanpage: Tổ tài chính - Fanpage: Khoa Tài chính - Kế toán   -  Fanpage: Tổ kế toán